Light Purple and White Fashion Back to B

RELIANCE SERVICE

ศูนย์ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและบริการ
ELECTRIC MOTOR REPAIR SERVICE CENTER

Reliance Engineering Co., LTD

บริษัท รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นใบปี พ.ศ. 2534

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ทุกBrand  พร้อมทั้งให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายเกี่ยวกับ Electro – Mechanical Motors, Pump, Generator

รวมทั้งด้านเครื่องกล (Mechanical Engineering) และด้านไฟฟ้า (Electrical Engineering)

เป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี โดยทีมช่างชำนาญงานแบบมืออาชีพและมากประสบการณ์ทำงานทางด้านซ่อมบำรุง

Tel. : 038-116033-4 , 083-0348503 , 085-5649356 | Hot-line : 081-9362954

Facebook Page: https://bit.ly/3pVDJUQ 

LINE ID

QR CODE

สาขาสมุทรปราการ

Samut Prakarn Branch

LINE ID

QR CODE

สาขาบ่อวิน (ชลบุรี)

Bowin/ Chon Buri Branch